KAURILA-MUSKON KYLÄSIVUT

Sininen Tie Siistiksi-hanke

31.1. - 31.8.2005

Hanke on päättynyt

Hankkeemme virallinen ESR- rahoitettu osuus on päätynyt. Roskapussit ja julisteet on jaettu, samoin kylälehti, mutta työmme jatkuu silti. Keväällä 2006 pidetään taas roskien keruutalkoot, jolloin näemme, oliko hankkeellamme vaikutusta; kertyykö tienvarsijätettä vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Pitkän ajan suuri tavoitteemme on edelleen kantatie 70 parantaminen.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille! Pidetään jatkossakin jokainen omalta osaltamme penkat puhtaina. Ohessa tiivistelmä ESR:lle jätetystä loppuraportista.

t. Outi

Sininen Tie Siistiksi- hankkeen loppuraportti (pdf 62 kt)


Hanke lyhyesti:

"Hankkeemme tavoite on sosiaalisen pääoman lisääminen tiedon ja valistuksen avulla. Hankettamme ei toteuteta tekemällä suuria investointeja, vaan pieniä yhteisiä tekoja."

"Tavoitteemme on ympäristötietoisuuden levittäminen, asumisviihtyisyyden lisääminen ja kyläläisten yhteisöllisyyden edistäminen toimiessamme yhteisen hyväksi, todetun asian puolesta "Sinisen tien", eli kantatie 70 varrella Niiralan rajan ylityspaikan läheisyydessä."

"Hanke koostuu useista pienistä teoista, jotka me kyläläiset yhdessä toteutamme Kaurilan, Muskon ja naapurikylämme Niiralan alueella. Saamme apua ja taustatukea naapurikyläläisiltä ja naapurikylän yrittäjiltä."

"Kohderyhmäämme ovat Sinisellä tiellä liikkujat, Tohmajärven kuntalaiset ja erityisesti rajanylittäjät. Venäläisiä rajanylittäjiä varten osa materiaalistamme on venäjänkielistä. Kohderyhmämme on myös oma kyläyhdistyksemme, jonka toimintaa hankkeen parissa tehty yhteistyö lujittaa."

Sininen Tie Siistiksi- hankekuvaus (pdf 101 kt)


Tapahtunutta:

13.1.2005: "Sininen Tie Siistiksi"-hankkeelle rahoituspäätös

Kyläyhdistyksen hanke "Sininen Tie Siistiksi" sai myönteisen rahoituspäätöksen Kainuun Nuotan pitämässä kokouksessa.

Hanke on ESR:n rahoittama ja suuruudeltaan 3400 euroa. Hankesuunnitelman laati Outi Kaarnioja.

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tiedote: Ideat hankkeiksi Pohjois-Karjalassa

14.2.2005: Vetoomus kantatie 70 parantamiseksi

Kaurila- Muskon kyläyhdistys ry vetosi kunnanhallitukseen, jotta se pyytäisi tiehallintoa asettamaan teiden parannuksessa ja rakentamisessa ensisijaiseksi kohteeksi kantatie 70 välillä Kemie- Niirala.

Vetoomuksen allekirjoittivat kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marketta Karhu ja sihteeri Matti Partanen. Sen vastaanottivat vs kunnanjohtaja Matti Ikonen ja kunnaninsinööri Seppo Siponen.

Roskatalkoiden satoa 2004: pikku-peräkärryllinen jätesäkkejä

Parannusehdotukset lyhyesti:

  1. Suuren, kasvavan liikennemäärän tähden tie kaipaisi levennystä.
  2. Erillinen kevyenliikenteenväylä.
  3. Levikealueet kumpaankin suuntaan ja yleiset roskien jättöpaikat.
  4. Tieosuuden maisemointi toisi viihtyvyyttä asukkaille ja tien käyttäjille.

Vetoomuksen täyspitkä versio (pdf 32 kt)

Koti-Karjala 16.2.2005: Kaurila- Muskon kyläyhdistys vetoaa valtatien kunnostamiseksi

Talkoo-aikataulu 2005

10.5.2005: Tienvarsien siivoustalkoot klo 18.00, kokoontuminen kylätalolle.
9.7.2005: Roskapussien jakoa autoilijoille Niiralan rajanylitysasemalla.

talkoolaisia autoineen kokoontumassa pihamaalle

10.5.2005: Kylien väki liikkeellä

"Sininen Tie Siistiksi"-hankkeen siivoustalkoot kokosi sateesta huolimatta jälleen suuren joukon päättäväisiä talkoolaisia Kaurila- Muskon ja Niiralan kyliltä siivoamaan tienvarsia kerääntyneistä roskista.

Roskia oli vuoden aikana kertynyt yli neljäkymmentä jätesäkillistä, joukossa myös autonrenkaita ja akkuja.

Koti-Karjala 14.5.2005: Sininen tie siistiytyi Roskista Kaurilassa

2.8.2005: Kylälehti KAMU

Elokuun alussa 2005 jaettiin Kaurila-Muskon kyläyhdistyksen tiedotuslehti KAMU kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden postilaatikoihin ja postitettiin muualla asuville Kaurilan Erän jäsenille.

Lehdessä oli tietoa Sininen Tie Siistiksi- hankkeesta ja palveluhakemisto. Lehden mukana jaettiin autoroskapusseja. Lue KAMU-lehti (pdf 108 kt).

Lehti rahoitettiin hankkeen varoista. Uutta lehteä tehdään, kunhan aikaa, asiaa, rahaa ja tekijöitä vain löytyy.


Takaisin ylös, Yhdistykset-sivulle, Tapahtunutta 2004-2005, Tapahtunutta 2006

© Kaurilan Erä & Kaurila-Muskon Kyläyhdistys